artwroc redakcja tekstów, promocja sztuki
 

Redakcja publikacji, skład lub współpraca przy składzie wybrane przykłady

książki

 

wydawca, redakcja, skład, promocja

Styczeń Janusz, Pani Wyrocznia, 2017, wyd. II zmienione, 100 str.

Styczeń Janusz, Pani Wyrocznia, 2016, 140 str.

Zaleski Adam, Zabierajcie się ze wszystkim – pojedziecie! Lwów, Kazachstan, Wrocław, 2017, 128 str

Zaleski Adam, Wspomnienia lwowskie, kazachstańskie i inne, wyd. II zmien. 2015, 312 str.

Zaleski Adam, Wspomnienia lwowskie, kazachstańskie i inne, wyd. I 2014, 312 str

Styczeń Janusz, Lustro-sofista, 2017, wyd. elektroniczne, 29 str.

Kuzborska Kazimiera, Pani Wyrocznia kontroluje czas, 2017, wyd. elektroniczne, 5 str.

Wolniak Henryk, Aforyzmy, 2013, wyd. elektroniczne, 20 str.

Wolniak Henryk, Horyzont, 1965, wyd. elektroniczne, 33 str.

Benka Urszula, Pasja Jezusa z Nazaretu, Paryż-Wrocław 1985-2005 wyd. elektroniczne, 23 str.

redakcja książek

Bator P. Andrzej eNN, powieść, 2014

Skuteczność sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2014, 580 str.

65-lecie ZPAF we Wrocławiu, 2011

50 lat PPWK i 80 lat Książnicy-Atlas, jubileuszowa monografia PPWK, Warszawa 2001

katalogi

redakcja tekstów

Brudzińska Anna – Własny kawałek nieba

Brudzińska Anna Fenomeny wyobraźni

Dymitrowicz Aleksander Malarstwo

Górniak Barbara Złudzenia

Górniak Barbara – Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku

Kapłański Jerzy – Ciągła odsłona

Kasińska Jolanta Między ciszą a dźwiękiem

Kasińska Jolanta – Symfonie II

Kasińska Jolanta – Symfonie I

Kulesza Maria – Właśnie szkło

Liszkowski Witold – Poza przestrzenią

Opałka Roman – W stronę bieli

Pałys Joanna Pejzaż postindustrialny

Skarbek Krzysztof Malarstwo osobistego realizmu

300-lecie Powstania Uniwersytetu Wrocławskiego

Ekoglass Festiwal 2010

Trojkolka – Grupa medalierska z Czech

Trwalość i przemiana ZPAF

Wobec Miejsca i Czasu – ZPAF

INDEKS    |    ARTYŚCI     |     TEKSTY    |     KONTAKT    |     kompetencje

Created by © kk